Střední škola Bor

Důležitá sdělení

 

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD

Dodatek Č. 1 

distanční výuka

Vypracoval:

Mgr. Zdeňka Valečková, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Zdeňka Valečková, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

26.11.2020

Školská rada projednala dne:

25.11.2020

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

26.11.2020

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

26.11.2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

Distanční výuka je pro žáky povinná

Novelou školského zákona vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 jsou stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v mimořádných situacích (při uzavření škol či zákazu přítomnosti žáků ve školách.) Zákonem je nyní nově stanovena povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro žáky a zároveň je stanovena povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat.

 

I.

Průběh distanční výuky v teoretické výuce

Distanční výuka bude probíhat denně od 7:30 hodin. Výuka bude realizovaná podle stávajícího rozvrhu (minimálně 50% stanovených hodin teoretické výuky) - bude probíhat tzv. synchronní on-line výuka, neboli on-line přenos vyučovací hodiny. Pro všechny on-line přenosy vyučovacích hodin bude používána aplikace MS Teams, kterou je možné spustit i v mobilních zařízeních (telefonech). Každý žák obdrží nejdéle do 18. hodiny v neděli před vyučovacím týdnem pozvánky na naplánované on-line hodiny (schůzky) na celý následující vyučovaný týden.

Do stejné aplikace budou žákům nahrávány výukové materiály a zadávány úkoly a testy k vypracování.

 

II.

Průběh distanční výuky v praktické výuce

Distanční výuka bude probíhat denně minimálně 2 vyučovací hodiny dle pozvánek jednotlivých učitelů odborného výcviku.

Každý žák obdrží nejdéle do 18. hodiny v neděli před vyučovacím týdnem pozvánky na naplánované on-line hodiny (schůzky) na celý následující vyučovaný týden.

Do stejné aplikace budou žákům nahrávány výukové materiály a zadávány úkoly a testy k vypracování.

 

III.

Pravidla on-line výuky

Žák se při on-line přenosu vyučovací hodiny řídí těmito pravidly:

 • On-line hodina je běžnou vyučovací hodinou.
 • Na hodinu se připojuj včas.
 • Přihlašovací kód slouží pouze pro Tvou potřebu, nikomu jinému jej nesděluj.
 • Pomůcky si nachystej před hodinou.
 • Soustřeď se pouze na výuku.
 • Je nutné, abys měl/a funkční mikrofon (pokud nejsi vyvolán/a, máš mikrofon vypnutý).
 • Buď připravený/á na vyzvání učitele zapnout webovou kameru
 • Žádným způsobem neruš online vyučovací hodinu. Při opakovaném nevhodném chování budeš vyloučen z online výuky (absence).
 • Chat můžeš použít podle pokynů vyučujícího.
 • Z on-line hodiny neodcházej, vždy počkej na pokyn vyučujícího.
 • U samostatných úkolů v rámci on-line výuky čti pečlivě zadání a pracuj podle pokynů vyučujícího, vypracované úkoly dodávej včas – dle zadání.
 • K dotazům ohledně úkolů využívej pomůcek aplikace MS Teams dle pokynů vyučujícího

 

IV.

Omlouvání neúčasti

Neúčast při on-line přenosu vyučovací hodiny z důvodu nemoci nebo jiných závažných důvodů je považována za absenci. Pro omlouvání absencí platí stejná pravidla jako pro prezenční výuku - zákonný zástupce žáka je povinen nejpozději druhý den žáka telefonicky (zprávou do příspěvků MS Teams nebo emailem) omluvit vyučujícímu daného předmětu. Absence bude zapsána

v třídní knize v aplikaci Bakaláři, písemnou omluvenku v omluvném listě přinese žák nejpozději do tří dnů po skončení distanční výuky. V případě neomluvených absencí bude třídní učitel postupovat podle školního řádu podle pravidel neomluvených absencí v prezenční výuce a na základě dokumentu MŠMT - METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM ze dne 23.09.2020.

 

V.

Úkoly zadané v systému MS Teams

Na úkolech zadaných v MS Teams žák pracuje dle svých časových možností a domluvených způsobem ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdává. Neodevzdáním (respektive neodesláním) úkolu ve stanoveném termínu (nebo neprokázáním snahy o jeho plnění) je klasifikováno jako N (nehodnocen).

 

VI.

Pedagogická intervence a monitoring

Vyučující všech předmětů budou monitorovat zapojení všech žáků ve třídě a poskytovat v případě potřeby individuální konzultace a studijní podporu. Forma (telefonicky, on-line chat, email) záleží na domluvě: vyučující – žák. Pedagogická intervence pro žáky s podpůrnými opatřeními bude probíhat i v době distanční výuky, a to formou, která bude stanovena podle individuálních potřeb žáků.

 

V Boru dne 26. 11. 2020                          Mgr. Zdeňka Valečková, ředitelka školy

 

 

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotografie

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 9. 2021
oblačno 21 °C 11 °C
pondělí 27. 9. slabý déšť 21/11 °C
úterý 28. 9. oblačno 19/12 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Následující
Předchozí