Přeskočit na obsah
 

  • Vítejte na nových stránkách Střední školy Bor.
  • Jídelníček najdete na pravé straně menu
  • Nabízíme pořádání rautů a firemních večírků v budově odborného výcviku
  • Vítáme nové a pokračující žáky ve školním roce 2016/2017, přejeme všem hodně úspěchů a vytrvalosti v jejich studiu v naší škole.
  • Střední škola, Bor, Plzeňská 231 zve zájemce o studium na den otevřených dveří, který se koná: 24. 11. 2016 od 7:30 do 14:00 hodin
  • Pro uchazeče

O škole

Střední škola v Boru byla založena jako zemědělské učiliště ve školním roce 1960/1961. Učilišti byla přidělena budova Borského zámku, a to 2. patro, kde byl umístěn domov mládeže a prostory pro teoretickou výuku. V uvedeném školním roce měla škola 47 žáků, z toho 10 učňů 2. ročníku přešlo do Boru ze zrušeného Střediska zemědělské mládeže v Zálezlech. Žáci se připravovali v učebním oboru pěstitel - chovatel. Ve školním roce 1961/1962 se provoz školy přestěhoval do budovy bývalé základní devítileté školy v Plzeňské ulici č. 231, kde probíhá teoretická výuka do současnosti.

 

Během svého působení škola změnila název na střední odborné učiliště zemědělské a od 1. 1. 2008 na střední školu. Měnily se rovněž názvy oborů, které postupem času přibývaly, dále pak specializace a zaměření učňů, délka přípravy, způsoby zakončení studia a v neposlední řadě počty žáků a žákyň, které výrazně stoupaly. V současné době střední škola vzdělává kolem 200 žákyň a žáků ve třech učebních oborech, které jsou zakončeny po tříletém studiu závěrečnou zkouškou. V oboru kuchař a automechanik najdete chlapce i dívky, pouze pro chlapce je pak určen učební obor opravář zemědělských strojů. Od loňského školního roku nabízí škola i studium ve dvou maturitních oborech: mechanizace a služby a autotronik.

 

Škola má vlastní autoškolu a svářecí školu, které slouží pro vzdělávání odborníků nejen z řad žáků a absolventů, ale nabízí své služby i široké veřejnosti, pro kterou provádí podle zájmu také opravy všech motorových vozidel a zemědělské techniky.

Ke kvalitnější výuce získávání řidičských průkazů, která je součástí vzdělávacího plánu všech vyučovaných oborů kromě kuchařů, přispěl i nákup nového nákladního automobilu značky DAF z finančních prostředků zřizovatele střední školy Krajského úřadu Plzeňského kraje v květnu 2008.

 

Žáci učebního oboru kuchař pod vedením učitelek odborného výcviku ve spolupráci s MÚ Bor a Tachov připravují slavnostní obědy a pohoštění při organizaci významných akcí , jako jsou rauty, slavnostní obědy, setkání, přednášky, semináře a besedy s významnými hosty, účastní se akcí ve spolupráci se ZUŠ v Tachově a v neposlední řadě reprezentují střední školu v regionálních a národních soutěžích stejně zodpovědně, jako jejich spolužáci v ostatních učebních oborech.

 

Střední škola Bor má v současné době dvě pracoviště odborného výcviku, která vznikla sloučením Mechanizační školy v Tachově a pracoviště v Boru. Vzhledem ke zvyšujícícm se požadavkům na profesní kvalifikaci pracovníků je nezbytné, aby se modernizovaly a rozšiřovaly prostory pro výuku odborného výcviku pro všechny učební a studijní obory. Proto zřizovatel poskytl finanční prostředky pro rozšíření a modernizaci stávajících prostor, které byly rekonstruovány v období červen 2008 - červen 2009.

Zaměstnanci


Teoretická výuka


Mgr. Zdeňka Valečková - ředitelka

mobil: 731 142 208, e-mail: reditel@ssbor.cz


Mgr. Irena Průchová - učitel pověřený řízením TV (teoretické výuky), výchovný poradce

mobil: 731 142 209, e-mail: pruchova@ssbor.cz


Mgr. Kristýna Irchová
Ing. Vladimír Vávra
Mgr. Jaroslav Jašek
Ing. Antonín Křepelka
Ing. Jiří Valečka

Praktická výuka


Vedoucí autoškoly:Ing. Jan Hrubý, mobil:731 142 184
Vedoucí technolog svařování: Mgr. Jaroslav Jašek, mobil: 731 142 257

Učitelé odborného výcviku


Zdeněk Zuman
Jiří Chramosta
Pavel Gallerach
Jan Záveský
Bohumír Šejba
Štefan Kapolka
Tereza Stehlíková
Jana Mollerová, mobil: 605 980 970

Technicko-hospodářští pracovníci


Ing. Miroslava Bendová - ekonomka, vedoucí TEU 374 790 536
Blanka Tichá - účetní, mobil: 731 142 232
Miroslava Kratochvílová - mzdová účetní, tel: 374 790 536
 
 
STŘEDNÍ ŠKOLA BOR
Plzeňská 231
348 02 Bor

Tel: +420 374 790 536
E-mail: sekretariat@ssbor.cz ID datové schránky yzgh4u

Copyright © Střední škola Bor
Všechna práva vyhrazena
Developed by HošekNET