Přeskočit na obsah
 

 • Vítejte na nových stránkách Střední školy Bor.
 • Jídelníček najdete na pravé straně menu
 • Nabízíme pořádání rautů a firemních večírků v budově odborného výcviku
 • Vítáme nové a pokračující žáky ve školním roce 2016/2017, přejeme všem hodně úspěchů a vytrvalosti v jejich studiu v naší škole.
 • Střední škola, Bor, Plzeňská 231 zve zájemce o studium na den otevřených dveří, který se koná: 24. 11. 2016 od 7:30 do 14:00 hodin
 • Pro uchazeče

Vítejte na webu Střední školy BOR

Den otevřených dveří ve Střední škole, Bor, PlzeňskáStřední škola, Bor, Plzeňská 231 zve zájemce o studium na den otevřených dveří, který se koná:

skola

24. 11. 2016 od 7:30 do 14:00 hodinPlzeňská 231 – teoretická výuka, Strážská 483, 447 – odborný výcvik

Zájemci si budou moci prohlédnout budovu teoretické výuky školy (Plzeňská 231, Bor) a budovy odborného výcviku (Strážská 483, 447, Bor).

V budově teoretické výuky budou připraveny informace o studiu všech oborů a informace k přijímacímu řízení.

V dílnách odborného výcviku můžete navštívit odborné učebny pro mechaniky opraváře motorových vozidel (automechaniky) a opraváře zemědělských strojů (montážní dílny, kamerovou geometrii náprav, pneuservis, diagnostiku, svařovnu, kovárnu, dílnu ručního i strojního obrábění kovů), vyzkoušíte si cvičnou jízdu v autotrenažéru.

Pro obor kuchař – číšník uvidíte velkou kuchyni, cvičnou kuchyni, cukrárnu a pekárnu, pracoviště obsluhy.

Všude uvidíte naše žáky při pracovních činnostech, abyste si mohli vytvořit reálnou představu o tom, co studium u nás obnáší.


Více informací o škole na www.ssbor.cz nebo na telefonních číslech:
731 142 208 – ředitelka školy Mgr. Zdeňka Valečková
731 142 184 - zástupce ředitelky školy Ing. Jan Hrubý
731 142 209 – vedoucí učitelka TV, výchovná poradkyně - Mgr. Irena Průchová


Těšíme se na Vás.


eu


Obědvala u nás paní ministryně

Dne 19. 9.2016 v rámci návštěvy tachovského okresu si u nás objednala oběd ministryně pro místní rozvoj Ing. Pavla Šlechtová. Při této příležitosti si prohlédla nejen prostory školy, ale i naše pracoviště odborného výcviku.

Vedení školy mělo tedy tu čest poobědvat s paní ministryní v prostorách víceúčelové školní jídelny, kde celé menu a obsluhu zajistili pod vedením učitelek odborného výcviku pí Jany Mollerové a pí Terezy Tobiáškové žáci 1. a 3. ročníku, kteří studují v naší škole v oboru kuchař - číšník. Odměnou jim byla nejen veliká pochvala od paní ministryně, ale i společné foto.

Byla pro nás čest, že si pí ministryně vybrala pro oběd v regionu právě naši školu a děkujeme našim žákům i učitelům odborného výcviku, že všem chutnalo.

Naše radost je o to větší, že obědové menu (svíčková s houskovým knedlíkem, nebo pomalu pečená vepřová krkovice s bramborem a jemným okurkovým salátem) bylo společné pro všechny strávníky. Těší nás, že naši žáci pod vedením svých pedagogů vaří chutně a kvalitně.

Vedení školy SŠ Bor

foto

Zahájení školního roku 2016/2017


Školní rok 2016/2017 byl zahájen 1. 9. 2016 jako každoročně společnou schůzkou nastupujících žáků prvních ročníků, kteří byli v doprovodu svých rodičů uvítáni vedením školy a zástupcem Školské rady SŠ Bor JUDr. Františkem Podlipským v prostorách odborného výcviku. Žáci byli seznámeni se základní charakteristikou chodu školy a byly jim předány potřebné informace k bezproblémovému vstupu do dalšího stupně vzdělávání.

S tříletými učebními obory ukončenými závěrečnou zkouškou s výučním listem jsme letos otevřeli dvouletý nástavbový maturitní obor „Podnikání“, kde během denního či individuálního studia získají žáci nejen vzdělání ukončené maturitní zkouškou, ale navíc i všeobecné znalosti z ekonomických předmětů jako základ pro další vyšší odborné vzdělávání.

Rádi bychom Všem žákům popřáli hodně úspěchů při jejich studiu v naší škole.


Kolektiv pracovníků SŠ Bor


Novinka

Přijímáme objednávky na výrobky studené kuchyně a na cukrářské a pekařské výrobky, více v sekci gastronomické službyNEJLEPŠÍ OPRAVÁŘI ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ JSOU ZE SŠ BOR

SŠ Bor vyučuje obor opravář zemědělských strojů (OZS) již více než půl století a navazuje na dlouholetou tradici v našem městě. A to, že stále na vysoké úrovni, potvrzují její žáci svými výsledky na soutěžích odborných dovedností, svařování kovů a jízdě zručnosti. Každý rok se nejprve konají místní kola, ze kterých jsou pak vybíráni žáci, kteří budou školu reprezentovat v krajských soutěžích. 18.3.2016 pořádala SOŠ a SOU Sušice pro obor opravář zemědělských strojů soutěž o nejlepšího opraváře v Plzeňském a Karlovarském kraji.......
Celý článek i s fotkami ve fotogalerii


Střední škola, Bor, Plzeňská 231 - netkatalog.czStřední odborné školy s výučním listem - netkatalog.cz
Setkání s hejtmanem

Dne 21. 3. 2016 se žáci třetích ročníků vydali na návštěvu Krajského úřadu Plzeňského kraje za panem hejtmanem Václavem Šlajsem. V půl desáté vyrazil autobus od školy do Plzně. Po příjezdu jsme byli vyzváni, abychom se usadili v zasedací místnosti. Pan hejtman Šlajs nám nejdříve představil krátkým spotem Plzeňský kraj a uvedl nám nejen základní informace o Plzeňském kraji, ale také nás informoval tom, jak se hospodaří s rozpočtem Plzeňského kraje. Pak nastalo (stejně jako ve škole) písemné zkoušení. Pan hejtman měl připravený test, kde si měli žáci i doprovázející pedagogové ověřit své znalosti týkající se Plzeňského kraje – zjistili jsme při kontrole odpovědí, že ještě máme v našem kraji co objevovat.

Jako další bod návštěvy bylo pro nás připraveno zkušební hlasování. Každý si mohl vyzkoušet, jak hlasuje zastupitelstvo PK. Čekalo nás osm závažných otázek jako například: „Zakázali byste herny a bary s herními automaty?“, „ Souhlasíte s trestem smrti?“, apod. O těchto otázkách jsme nejen hlasovali, ale mohli se také veřejně přes mikrofon vyjádřit k této problematice. V zasedací místnosti KÚ PK jsme příjemně strávili dvě hodiny, a poté jsme se po malém občerstvení rozloučili a vydali se zpět do Boru.
Výrobce potravin - 29 – 51 – H/01

Charakteristika učebního oboru: Obor je určen pro dívky i chlapce, kteří se zajímají o výrobu potravin, konkrétně výrobu cukrovinkářskou, cukrářskou, pečivářskou a pekařskou - založenou na strojové výrobě s příslušným podílem ruční práce, při respektování optimálních regionálních podmínek.
Absolvent oboru bude schopen: obsluhovat výrobní linky, provádět základní údržbu technologického zařízení, hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle standardů, ovládat komplexně technologie a pracovní činnosti (včetně odbytových) ve výše uvedených technologických oblastech.

Uplatnění absolventa: Absolvent se uplatní při výkonu povolání výrobce potravin. Absolvent, připravovaný na základě našeho ŠVP, bude jako výrobce potravin zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro průmyslovou výrobu potravinářských výrobků v potravinářských závodech (zejména při výrobě cukrářských i cukrovinkářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva), obsluhovat výrobní linky a provádět základní údržbu technologického zařízení.

Potravinářská výroba - 29 – 51 – E/01

Charakteristika učebního oboru: Obor je určen pro dívky i chlapce, kteří se zajímají o jednodušší práce při výrobě potravin, jako např. přijímat a skladovat suroviny, polotovary a hotové potravinářské výrobky, zpracovávat suroviny a polotovary na hotové potravinářské výrobky dle technologických postupů – obsluhovat potravinářské stroje a zařízení při přípravě, úpravě a zpracování surovin a polotovarů a při manipulaci s hotovými výrobky, provádět čištění potravinářských strojů a jejich běžnou údržbu.

Uplatnění absolventa: Absolvent se uplatní při vykonávání jednoduchých činností při výrobě potravinářských výrobků zejména při výrobě cukrářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva. Je připravován především pro výkon jednodušších činností při skladování surovin a pomocných látek, při přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin k technologickému zpracování, manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při jejich hodnocení, balení a expedici. Uplatní se při obsluze a jednoduché údržbě strojů a zařízení v potravinářské výrobě.

Zemědělské práce/ŠVP Opravářské práce - 41 – 51– E/01

Charakteristika učebního oboru: Obor je určen pro dívky i chlapce, kteří se zajímají o údržbu a drobné opravy běžných zemědělských mechanizačních prostředků; chtějí řídit motorová vozidla skupiny T.

Uplatnění absolventa: Absolvent se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povolání zemědělský dělník zaměřený na výkon opravářských prací, uplatňuje se při obsluze a údržbě zemědělské techniky a uplatňuje se také při vykonávání jednoduchých prací související s rozvojem venkova (agroturistika, péče o zeleň). Provádí ale především vlastní opravy, údržbu a seřizování strojů a zařízení.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T. Součástí vzdělávání je i možnost organizování kurzů - přípravy k získání svářečského certifikátu v rozsahu kurzu ZK 111 W 01 nebo ZK 135 W 01.Přihláška k dennímu studiu ke stažení ve formátu pdf zde ve formátu xls zde

Přihláška k nástavbovému studiu ke stažení ve formátu pdf zde ve formátu xls zde


Naše škola navázala spolupráci Profesia.cz, což je druhý největší pracovní server v ČR.

Poskytuje nám lepší informovanost o stavu na trhu práce pro studenty a absolventy (Profesida days) a konkrétní nabídky přímo podle zaměření studia.Přímý odkaz na brigády v Plzeňském kraji najdete na pravé straně v sekci Další odkazyNástup absolventů letos nezvýšil procento nezaměstnanosti!
Trh práce v České republice se opravdu mění. Zatímco v uplynulých letech bylo obvyklé, že nástup čerstvých absolventů zdvihal zvláště po odeznění letních brigád procento nezaměstnanosti, letošní září přineslo dokonce její pokles... (více v příloze)


SŠ Bor získala Certifikát pro 1. stupeň Českého systému kvality služeb pro Služby vzdělávacího zařízení

     

Certifikát ke stažení zde

Kroužky pro žáky základních škol


Nabízíme možnost přihlásit se na kroužky organizované naší školou určené pro žáky ZŠ. Probíhají 1x týdně.

Zaměřeny jsou na:
 • Modelářství
 • Elektrotechniku
 • Technickou zručnost
 • Ruční zpracování kovů
 • Vaření - studená kuchyně
 • Vaření - příprava teplých jídel
 • Vaření - cukrářská výroba


Více najdete v prezentaci zde


Střední škola Bor je moderní školou, připravující své studenty v jimi zvoleném učebním oboru pomocí moderních přístrojů a inovativního přístupu

 
 
 
STŘEDNÍ ŠKOLA BOR
Plzeňská 231
348 02 Bor

Tel: +420 374 790 536
E-mail: sekretariat@ssbor.cz

Copyright © Střední škola Bor
Všechna práva vyhrazena
Developed by HošekNET